gate

Portfolio

Pantićeva 38 Valjevo

Stambeni objekat

Lokacija ⊕

Spratnost:
P+3+Pe

Bruto površina:
1303 m²

Investitor:
Gate d.o.o. Valjevo

Projektant:
Gate d.o.o. Valjevo

Izvođač:
Gate d.o.o. Valjevo

Godina realizacije:
2017.