gate

Portfolio

Auto centar Andrić Valjevo

Poslovni objekat

Lokacija ⊕

Spratnost:
Po+P

Bruto površina:
1100 m²

Projektant:
Gate d.o.o. Valjevo

Izvođač:
Gate d.o.o. Valjevo

Godina realizacije:
2017.