gate

Portfolio

Vuka Karadžića 42 Valjevo

Stambeno-poslovni objekat

Lokacija ⊕

Spratnost:
Po+P+3+Pe

Bruto površina:
1108 m²

Investitor:
Gate d.o.o. Valjevo

Projektant:
Gate d.o.o. Valjevo

Izvođač:
Gate d.o.o. Valjevo

Godina realizacije:
2002.