gate

Portfolio

Pantićeva 77B Valjevo

Stambeno-poslovni objekti

Lokacija ⊕

Spratnost:
Po+P+4+Pe

Bruto površina:
2890 m²

Investitor:
Gate d.o.o. Valjevo

Projektant:
Gate d.o.o. Valjevo

Izvođač:
Gate d.o.o. Valjevo

Godina realizacije:
2014.