gate

Portfolio

Mirka Obradovića 11B Valjevo

Stambeno-poslovni objekat

Lokacija ⊕

Spratnost:
Po+P+1+Pe

Bruto površina:
662 m²

Investitor:
Gate d.o.o. Valjevo

Projektant:
Gate d.o.o. Valjevo

Izvođač:
Gate d.o.o. Valjevo

Godina realizacije:
2007.