gate

Portfolio

Karađorđeva 117A Valjevo

Stambeno-poslovni objekat

Lokacija ⊕

Spratnost:
Po+P+4+Pe

Bruto površina:
4265 m²

Investitor:
Gate d.o.o. Valjevo

Projektant:
Gate d.o.o. Valjevo

Izvođač:
Gate d.o.o. Valjevo

Godina realizacije:
2006.