gate

Poslovni prostori

Naša aktuelna ponuda poslovnih prostora.

Karađorđeva 32-34

OBJEKAT 2 | Završetak: 31.12.2020.

Lokacija objekta

Objekat je lociran u samom centru Valjeva. Građevinska linija objekta je udaljena 7,00 metara od ose pristupne ulice u bloku. Do pristupne saobraćajnice se dolazi iz Pop Lukine ulice.

Funkcionalno rešenje

Objekat čine delimična podrumska etaža, prizemlje, 2 sprata i povučeni 3. sprat. Objekat se sastoji od ukupno 15 stanova i 1 poslovnog prostora u prizemlju. Komunikacija u objektu se obavlja putem stepeništa sa prirodnom ventilacijom i osvetljenjem.

Konstrukcija objekta

Konstruktivni sistem objekta čine armirano-betonski zidovi i armirano-betonske pune ploče.

Obrada površina

Fasadni zidovi objekta su projektovani od klima blokova sa potrebnom termoizolacijom prema zahtevima energetske efikasnosti. Završna obrada fasadnih zidova je plemeniti malter preko termoizolacije. Pregradni zidovi su zidani šupljim blokovima (d = 10-12 cm), obostrano malterisani. U svim kupatilima zidovi su od poda do plafona obloženi keramičkim pločicama, a u toaletima i kuhinjama do visine (h = 150 cm). Završna obrada unutrašnjih zidova i plafona je gletovanje i bojenje bojom za unutrašnje zidove. Podovi u sanitarnim prostorijama i kuhinjama su obloženi keramičkim pločicama, a u ostalim stambenim prostorijama je postavljen hrastov parket prve klase. Na terasama, kao i u hodnicima i centralnom stepeništu su postavljene granitne keramicke pločice.

Stolarija i bravarija

Unutrašnja stolarija je od medijapana i drveta sa finalnom obradom PU bojom. Spoljašnja stolarija je od PVC profila sa 6 komora i zastakljena je dvostrukim niskoemisionim staklom punjenim argonom. Spoljašnja stolarija na poslovnim prostorima je od eloksiranog aluminijuma sa termo prekidom i zastakljena je dvostrukim niskoemisionim staklom punjenim argonom.

Krov

Krov objekta je ravan sa svim potrebnim hidro i termo izolacijama prema aktuelnim propisima. Na delu povučenog sprata su prohodne terase sa završnom obradom od granitnih pločica, a iznad 4. sprata je neprohodan ravan krov, sa šljunkom kao završnim slojem.

Instalacije

U objektu su projektovane sledeće instalacije:

  • instalacije vodovoda i kanalizacije;
  • elektroinstalacije – instalacije jake i slabe struje;
  • instalacije centralnog grejanja – daljinsko grejanje;
  • mašinske instalacije.
Parkiranje

Parkiranje se ostvaruje u podzemnoj garaži, ukojoj je predviđen parking za 22 automobila. Parking u dvorištu ima pristup kroz pasaž objekta i može da primi 21 automobil.

Osnove stanova po etažama

Prizemlje
LOKAL 01

Površina: 167.65 m²