gate

Portfolio

Pantićeva 116 Valjevo

Stambeno-poslovni objekat

Lokacija ⊕

Spratnost:
Po+P+1+Pe

Bruto površina:
772 m²

Investitor:
Gate d.o.o. Valjevo

Projektant:
Gate d.o.o. Valjevo

Izvođač:
Gate d.o.o. Valjevo

Godina realizacije:
2003.