gate

Portfolio

Kompleks Kraljevo

Stambeno-poslovni objekti

Lokacija ⊕

Spratnost:
Po+P+7

Bruto površina:
25250 m²

Investitor:

Mott MacDonald Limited, United Kingdom

Projektanti:
Gate d.o.o. Valjevo
RE-ACT Beograd

Period realizacije:
2016 – 2018.